Thiết bị Reset mã két sắt điện tử không tiếp xúc

Nghiên cứu chế tạo cuối năm 2018 bởi Sửa két sắt Quang Minh.

Chức năng chính : Reset mã số cho két sắt điện tử quên mật khẩu và cài mật khẩu mới.

error: Content is protected !!